z24924251V,Stadion-Miejski-STAL-w-Rzeszowie—Europejski-Stad